مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه (نوبت چهارم)

مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه (نوبت چهارم)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری سمینار آموزشی "مبارزه با پولشویی در بازار سرمایه" می نماید .

این سمینار آموزشی به مدت 8 ساعت در روز جمعه 29 آذرماه برگزار شده و علاقه­مندان تا چهارشنبه 27 آذرماه مهلت ثبت نام دارند.

این سمینار آموزشی برای تمدید گواهینامه­ های حرفه­ ای سطح الف و ب 6 امتیاز و برای گواهینامه ­های حرفه ­ای سطح ج 3 امتیاز دارد. متقاضیان تمدید اعتبار گواهینامه های حرفه ای لازم است جهت اعمال و ثبت امتیاز مربوطه، قبل از حضور در اولین جلسه کلاس جهت انجام مراحل اداری، احراز هویت و تکمیل فرم های مربوطه به کارشناسان آموزش مستقر در واحد آموزش مراجعه نمایند.

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند .