تجزیه و تحلیل صورت های مالی (نوبت سوم)

تجزیه و تحلیل صورت های مالی (نوبت سوم)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " تحلیل تکنیکال مقدماتی" می نماید .

این دوره آموزشی در روزهای دوشنبه و چهارشنبه، از تاریخ 25 آذرماه، برگزار شده و علاقه مندان تا 20 آذر مهلت ثبت نام دارند.

روز تاریخ ساعت
دوشنبه 98/09/25 17 الی 20
چهارشنه 98/09/27 17 الی 20
دوشنبه 98/10/02 17 الی 20
چهارشنبه 98/10/04 17 الی 20
دوشنبه 98/10/09 17 الی 20
چهارشنبه 98/10/11 17 الی 20
دوشنبه 98/10/16 17 الی 20
 

لازم به ذکر است این دوره آموزشی برای تمدید  گواهینامه های حرفه ای سطح الف و  ب 10 امتیاز  و برای گواهینامه های حرفه ای سطح ج 8 امتیاز دارد. متقاضیان تمدید اعتبار گواهینامه های حرفه ای لازم است جهت اعمال و ثبت امتیاز مربوطه، قبل از حضور در اولین جلسه کلاس جهت انجام مراحل اداری، احراز هویت و تکمیل فرم های مربوطه به کارشناسان آموزش مستقر در واحد آموزش مراجعه نمایند.
متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.