قراردادهای اختیار معامله(نوبت اول)

قراردادهای اختیار معامله(نوبت اول)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری سلسله سمینارهای تخصصی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری سمینار آموزشی " قراردادهای اختیار معامله" می نماید .

این سمینار آموزشی به مدت  8 ساعت در روزهای دوشنبه 23 و 30 دی برگزار شده و علاقه مندان تا 18 دی ماه مهلت ثبت نام دارند.
روز تاریخ ساعت
دوشنبه 98/10/23 ساعت 16:30 الی 20:30
دوشنبه 98/10/30
 
متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه سمینار اقدام به ثبت نام نمایند .