تحلیل تکنیکال مقدماتی(نوبت نهم)

تحلیل تکنیکال مقدماتی(نوبت نهم)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " تحلیل تکنیکال مقدماتی" می نماید .

این دوره آموزشی در روزهای یکشنبه و پنجشنبه، از تاریخ 8 دی ماه، برگزار شده و علاقه مندان تا 4 دی ماه مهلت ثبت نام دارند.

روز تاریخ ساعت
یکشنبه 98/10/08 17 الی 20
پنجشنبه 98/10/12 14 الی 17
یکشنبه 98/10/15  17 الی 20
پنجشنبه 98/10/19 14 الی 17
یکشنبه 98/10/22 17 الی 20
پنجشنبه 98/10/26 14 الی 17
یکشنبه 98/10/29  17 الی 20
پنجشنبه 98/11/03 14 الی 17
 

لازم به ذکر است این دوره آموزشی برای تمدید  گواهینامه های حرفه ای سطح الف و  ب 5 امتیاز  و برای گواهینامه های حرفه ای سطح ج 5 امتیاز دارد. متقاضیان تمدید اعتبار گواهینامه های حرفه ای لازم است جهت اعمال و ثبت امتیاز مربوطه، قبل از حضور در اولین جلسه کلاس جهت انجام مراحل اداری، احراز هویت و تکمیل فرم های مربوطه به کارشناسان آموزش مستقر در واحد آموزش مراجعه نمایند.
متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.