تحلیل بنیادی مقدماتی سطح 1(نوبت هفتم)

تحلیل بنیادی مقدماتی سطح 1(نوبت هفتم)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " تحلیل بنیادی مقدماتی" می نماید .

این دوره آموزشی در روزهای یکشنبه، از تاریخ 8 دی ماه، برگزار شده و علاقه مندان تا 4 دی مهلت ثبت نام دارند.

روز تاریخ ساعت
یکشنبه 98/10/08 17:30 الی 20:30
یکشنبه 98/10/15
یکشنبه 98/10/22
یکشنبه 98/10/29
یکشنبه 98/11/06
یکشنبه 98/11/13
یکشنبه 98/11/20
یکشنبه 98/11/27
یکشنبه 98/12/04
 

لازم به ذکر است این دوره آموزشی برای تمدید  گواهینامه های حرفه ای سطح الف و  ب 10 امتیاز  و برای گواهینامه های حرفه ای سطح ج 10 امتیاز دارد. متقاضیان تمدید اعتبار گواهینامه های حرفه ای لازم است جهت اعمال و ثبت امتیاز مربوطه، قبل از حضور در اولین جلسه کلاس جهت انجام مراحل اداری، احراز هویت و تکمیل فرم های مربوطه به کارشناسان آموزش مستقر در واحد آموزش مراجعه نمایند.
متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.