تجزیه و تحلیل صورت های مالی (نوبت چهارم)

تجزیه و تحلیل صورت های مالی (نوبت چهارم)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " تجزیه و تحلیل صورت های مالی مقدماتی" می نماید .

این دوره آموزشی در روزهای دوشنبه و چهارشنبه، از تاریخ 16 بهمن ماه، برگزار شده و علاقه مندان تا 14 بهمن مهلت ثبت نام دارند.

روز تاریخ ساعت
چهارشنبه 98/11/16 17 الی 20
دوشنبه 98/11/21 17 الی 20
دوشنبه 98/11/28 17 الی 20
چهارشنبه 98/11/30 17 الی 20
دوشنبه 98/12/05 17 الی 20
چهارشنبه 98/12/07 17 الی 20
دوشنبه 98/12/12 17 الی 20
 

لازم به ذکر است این دوره آموزشی برای تمدید  گواهینامه های حرفه ای سطح الف و  ب 10 امتیاز  و برای گواهینامه های حرفه ای سطح ج 8 امتیاز دارد. متقاضیان تمدید اعتبار گواهینامه های حرفه ای لازم است جهت اعمال و ثبت امتیاز مربوطه، قبل از حضور در اولین جلسه کلاس جهت انجام مراحل اداری، احراز هویت و تکمیل فرم های مربوطه به کارشناسان آموزش مستقر در واحد آموزش مراجعه نمایند.
متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.