تحلیل تکنیکال مقدماتی(نوبت دهم)

تحلیل تکنیکال مقدماتی(نوبت دهم)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " تحلیل تکنیکال مقدماتی" می نماید .

این دوره آموزشی در روزهای یکشنبه و پنجشنبه، از تاریخ 17 بهمن ماه، برگزار شده و علاقه مندان تا 16 بهمن ماه مهلت ثبت نام دارند.

روز تاریخ ساعت
پنجشنبه 98/11/17 14 الی17
یکشنبه 98/11/27 17 الی20
پنجشنبه 98/12/01 14الی 17
یکشنبه 98/12/04 17 الی20
پنجشنبه 98/12/08 14 الی17
یکشنبه 98/12/11 17 الی 20
پنجشنبه 98/12/15 14 الی 17
پنجشنبه 98/12/22 14 الی 17
 
لازم به ذکر است این دوره آموزشی برای تمدید  گواهینامه های حرفه ای سطح الف و  ب 5 امتیاز  و برای گواهینامه های حرفه ای سطح ج 5 امتیاز دارد. متقاضیان تمدید اعتبار گواهینامه های حرفه ای لازم است جهت اعمال و ثبت امتیاز مربوطه، قبل از حضور در اولین جلسه کلاس جهت انجام مراحل اداری، احراز هویت و تکمیل فرم های مربوطه به کارشناسان آموزش مستقر در واحد آموزش مراجعه نمایند.
متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.