آشنایی با سرمایه گذاری در بورس( کدسیزدهم)

آشنایی با سرمایه گذاری در بورس( کدسیزدهم)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " آشنایی با سرمایه ­گذاری در بورس" می نماید .

این دوره آموزشی به مدت 12 ساعت در روزهای دوشنبه  از 21 بهمن ماه برگزار شده و علاقه­ مندان تا روز چهارشنبه 16بهمن مهلت ثبت نام دارند.

ردیف روز تاریخ زمان کلاس
1 دوشنبه 98/11/21 17 الی 20
2 دوشنبه 98/11/28
3 دوشنبه 98/12/05
4 دوشنبه 98/12/12
 

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.