تحلیل بنیادی مقدماتی(نوبت هشتم)

تحلیل بنیادی مقدماتی(نوبت هشتم)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " تحلیل بنیادی مقدماتی" می نماید .

این دوره آموزشی در روزهای یکشنبه، سه شنبه و چهارشنبه از تاریخ 11 اسفند ماه، برگزار شده و علاقه مندان تا 7 اسفند مهلت ثبت نام دارند.

روز تاریخ ساعت
یکشنبه 98/12/11 17 الی 20
سه شنبه 98/12/13
چهارشنبه 98/12/14
سه شنبه 98/12/20
چهارشنبه 98/12/21
   
 

لازم به ذکر است این دوره آموزشی برای تمدید  گواهینامه های حرفه ای سطح الف و  ب 10 امتیاز  و برای گواهینامه های حرفه ای سطح ج 10 امتیاز دارد. متقاضیان تمدید اعتبار گواهینامه های حرفه ای لازم است جهت اعمال و ثبت امتیاز مربوطه، قبل از حضور در اولین جلسه کلاس جهت انجام مراحل اداری، احراز هویت و تکمیل فرم های مربوطه به کارشناسان آموزش مستقر در واحد آموزش مراجعه نمایند.
متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.

  • تاریخ شروع :1398/12/11
  • مدت ساعت درس :15
  • برنامه هفتگی :یکشنبه 17:00 تا 20:00,سه شنبه 17:00 تا 20:00,چهارشنبه 17:00 تا 20:00
  • ظرفیت ثبت نام :19
  • شهریه :3,150,000 ریال
  • نام استاد :مصطفی محبی مجد