تحلیل تکنیکال پیشرفته(آنلاین-کد1)

تحلیل تکنیکال پیشرفته(آنلاین-کد1)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " تحلیل تکنیکال پیشرفته" می نماید .

این دوره آموزشی در روزهای زوج، از تاریخ 29اردیبهشت ماه، برگزار شده و علاقه مندان تا 24 اردیبهشت مهلت ثبت نام دارند.

روز تاریخ ساعت
دوشنبه 99/02/29 ساعت 17 الی 20
چهارشنبه 99/02/31
چهارشنبه 99/03/07
دوشنبه 99/03/12
دوشنبه 99/03/19
چهارشنبه 99/03/21
دوشنبه 99/03/26
دوشنبه 99/04/02
 


ین دوره به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.  حتما قبل از ثبت نام در دوره راهنمای شرکت در کلاس های مجازی را مطالعه کنید. اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری کلاس طی هفته منتهی به شروع کلاس، به صورت پیام در صندوق ورودی پروفایل شرکت کنندگان در سامانه آموزش کانون قرار خواهد گرفت. 
نکته: تخفیف 25 درصدی اشخاص وابسته به اعضا و سایر نهادهای مالی و دانشجویان صرفا در زمان ثبت نام از طریق بارگذاری معرفی نامه/ کارت دانشجویی و زدن گزینه اعمال تخفیف قابل استفاده می باشد و هیچ گونه مسئولیتی بابت اعمال تخفیف بعد از ثبت نام متوجه کانون نمی باشد. 
متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.