قابلیت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه

قابلیت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه

همایش بررسی قابلیت های سرمایه گذاری در بازار سرمایه با همکاری شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس و کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار به صورت آنلاین برگزار می گردد.
حضور برای عموم در این همایش آزاد بوده و صرفا مستلزم ثبت نام در سامانه آموزشی کانون کارگزاران می باشد.
سخنران همایش جناب آقای دکتر فلاح (مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس) و مدرسین آقایان احسان عامری و بهنام بهزادفر هستند. 
تاریخ برگزاری این همایش روز سه شنبه 30 اردیبهشت 1399، از ساعت 15 الی 18 است.
  • تاریخ شروع :1399/02/30
  • مدت ساعت درس :3
  • برنامه هفتگی :سه شنبه 15:00 تا 18:00
  • ظرفیت ثبت نام :240
  • نام استاد :مجموعه اساتید