تجزیه و تحلیل صورت های مالی (آنلاین-کد1)

تجزیه و تحلیل صورت های مالی (آنلاین-کد1)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه، بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی " تجزیه و تحلیل صورتهای مالی" می نماید .

این دوره آموزشی در روزهای یکشنبه و سه شنبه، از تاریخ 20 خردادماه، برگزار شده و علاقه مندان تا 14 خرداد مهلت ثبت نام دارند.

ردیف روز تاریخ زمان کلاس
1 سه شنبه 99/03/20 17 الی 20
2 یکشنبه 99/03/25
3 سه شنبه 99/03/27
4 یکشنبه 99/04/01
5 سه شنبه 99/04/03
6 یکشنبه 99/04/08
7 سه شنبه 99/04/10
 

 

این دوره به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.  حتما قبل از ثبت نام در دوره راهنمای شرکت در کلاس های مجازی را مطالعه کنید. اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه برگزاری کلاس طی هفته منتهی به شروع کلاس، به صورت پیام در صندوق ورودی پروفایل شرکت کنندگان در سامانه آموزش کانون قرار خواهد گرفت. 
نکته: تخفیف 25 درصدی اشخاص وابسته به اعضا و سایر نهادهای مالی و دانشجویان صرفا در زمان ثبت نام از طریق بارگذاری معرفی نامه/ کارت دانشجویی و زدن گزینه اعمال تخفیف قابل استفاده می باشد و هیچ گونه مسئولیتی بابت اعمال تخفیف بعد از ثبت نام متوجه کانون نمی باشد. 

لازم به ذکر است این دوره آموزشی برای تمدید  گواهینامه های حرفه ای سطح الف و  ب 10 امتیاز  و برای گواهینامه های حرفه ای سطح ج 8 امتیاز دارد. متقاضیان تمدید اعتبار گواهینامه های حرفه ای لازم است جهت اعمال و ثبت امتیاز مربوطه، قبل از حضور در اولین جلسه کلاس، فرم ویژه متقاضیان تمدید گواهینامه های حرفه ای را  تکمیل  و برای واحد آموزش کانون کارگزاران ارسال نمایند.

 

 

متقاضیان پس از مطالعه کامل اطلاعیه دوره اقدام به ثبت نام نمایند.