آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی نوبت 12

آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی نوبت 12

داوطلبانی که در دوره های قبلی نظارت و کنترل داخلی موفق به کسب حد نصاب های لازم نشدند می توانند در آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی ثبت نام کنند.  

آزمون در تاریخ 3 مردادماه در محل کانون کارگزاران برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در خصوص آزمون روز شنبه مورخ 28 تیرماه بر روی سامانه آموزشی کانون کارگزاران، قسمت تازه ترین اخبار قرار خواهد گرفت. 

به دلیل ظرفیت محدود آزمون، در صورت تکمیل ظرفیت، لینک ثبت نام زودتر از زمان پایان ثبت نام بسته خواهد شد.
نکته: دانش پذیر گرامی برای ثبت نام درس های مردودی خود گزینه "قیمت بر اساس درس" را انتخاب کرده و درس یا دروس مورد نظر خود را ثبت نام کنید. در صورت انتخاب درس های بیشتر و پرداخت اضافی و یا انتخاب درس های اشتباه، هیچ گونه مسئولیتی متوجه کانون نمی باشد. 
برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به اطلاعیه دوره مراجعه کنید. 

 • تاریخ شروع :1399/05/03
 • برنامه هفتگی :جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :80
 • شهریه :1,000,000 ریال
 • نام استاد :سپهر حسن خان پور
 • تاریخ شروع :1399/05/03
 • برنامه هفتگی :جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :80
 • شهریه :1,000,000 ریال
 • نام استاد :حسین خاکپور
 • تاریخ شروع :1399/05/03
 • برنامه هفتگی :جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :80
 • شهریه :1,000,000 ریال
 • نام استاد :آرش مرشدسلوک
 • تاریخ شروع :1399/05/03
 • برنامه هفتگی :جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :80
 • شهریه :1,000,000 ریال
 • نام استاد :وحید واشقانی فراهانی
 • تاریخ شروع :1399/05/03
 • برنامه هفتگی :جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :80
 • شهریه :1,000,000 ریال
 • نام استاد :بهنام بهزادفر
 • تاریخ شروع :1399/05/03
 • برنامه هفتگی :جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :80
 • شهریه :1,000,000 ریال
 • نام استاد :مهدی باغبان
 • تاریخ شروع :1399/05/03
 • برنامه هفتگی :جمعه تا
 • ظرفیت ثبت نام :80
 • شهریه :1,000,000 ریال
 • نام استاد :محمدصادق واعظی