آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی (نوبت 13)

آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی (نوبت 13)

دانش پذیرانی که در دوره‌های گذشته گواهی‌نامه کاربردی "نظارت و کنترل داخلی" موفق به کسب حد نصاب لازم در هریک از دروس آزمون نشدند،  می‌توانند در آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی ثبت نام نمایند. 

نکات : 
1- زمان ثبت نام: متعاقبا اعلام خواهد شد.
2- آزمون در تاریخ 30 فروردین به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. 

3- به دلیل ظرفیت محدود آزمون، در صورت تکمیل ظرفیت، لینک ثبت نام زودتر از زمان پایان ثبت نام بسته خواهد شد.
4- دانش پذیر گرامی جهت ثبت نام درس‌های مردودی خود گزینه "قیمت بر اساس درس" را انتخاب کرده و درس یا دروس مورد نظر خود را ثبت نام کنید. 

تذکر : در صورت انتخاب درس‌های بیشتر و پرداخت اضافی و یا انتخاب درس‌های اشتباه، هیچ گونه مسئولیتی متوجه کانون نمی باشد. 


برای کسب اطلاعات بیشتر لطفا به اطلاعیه دوره مراجعه کنید. 

 • تاریخ شروع :1400/01/15
 • برنامه هفتگی :یکشنبه 10:00 تا
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :1,250,000 ریال
 • نام استاد :حسین سوهانی
 • تاریخ شروع :1400/01/15
 • برنامه هفتگی :یکشنبه 10:00 تا
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :1,250,000 ریال
 • نام استاد :محمود بهرامیان
 • تاریخ شروع :1400/01/15
 • برنامه هفتگی :یکشنبه 10:00 تا
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :1,250,000 ریال
 • نام استاد :محمد نوروزپور شهربیجاری
 • تاریخ شروع :1400/01/15
 • برنامه هفتگی :یکشنبه 10:00 تا
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :1,250,000 ریال
 • نام استاد :محمد کیانی
 • تاریخ شروع :1400/01/15
 • برنامه هفتگی :یکشنبه 10:00 تا
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :1,250,000 ریال
 • نام استاد :حسین محسنی
 • تاریخ شروع :1400/01/15
 • برنامه هفتگی :یکشنبه 10:00 تا
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :1,250,000 ریال
 • نام استاد :سرکار خانم حکمت
 • تاریخ شروع :1400/01/15
 • برنامه هفتگی :یکشنبه 10:00 تا
 • ظرفیت ثبت نام :100
 • شهریه :1,250,000 ریال
 • نام استاد :محمد نوروزپور شهربیجاری