دکتری مدیریت مالی دانشگاه مارمارا استانبول

دکتری مدیریت مالی دانشگاه مارمارا استانبول

کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار با همکاری شرکت مدیریت ارتباطات صنعت آتی پارس بار دیگر اقدام به برگزاری دوره دکتری مدیریت مالی در دانشگاه مارمارا در شهر استانبول ترکیه می‌نماید.


  • تاریخ شروع :متعاقبا اعلام می گردد
  • برنامه هفتگی :-
  • ظرفیت ثبت نام :100
  • نام استاد :استاد ندارد