معامله گر برخط گروهی نوبت 27

معامله گر برخط گروهی نوبت 27

 • تاریخ شروع :1400/09/04
 • مدت ساعت درس :12
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه 11:00 تا 14:00,جمعه 11:00 تا 14:00,پنجشنبه 10:00 تا 13:00,جمعه 10:00 تا 13:00
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :4,170,000 ریال
 • نام استاد :علیرضا نداف
 • تاریخ شروع :1400/08/27
 • مدت ساعت درس :16
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه 08:00 تا 12:00,جمعه 08:00 تا 12:00,پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :5,450,000 ریال
 • نام استاد :علی بهشتی روی
 • تاریخ شروع :1400/08/27
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه 15:00 تا 19:00,جمعه 15:00 تا 19:00
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :2,890,000 ریال
 • نام استاد :پیمان شوریابی