پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار نوبت 52

پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار نوبت 52

 • تاریخ شروع :1400/08/30
 • مدت ساعت درس :20
 • برنامه هفتگی :یکشنبه 16:00 تا 20:00,دوشنبه 16:00 تا 20:00,سه شنبه 16:00 تا 20:00
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :6,650,000 ریال
 • نام استاد :نسیم کردستانی
 • تاریخ شروع :1400/09/05
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :جمعه 08:00 تا 12:00
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :2,810,000 ریال
 • نام استاد :سحر گلکاری حق
 • تاریخ شروع :1400/08/29
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :شنبه 16:00 تا 20:00
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :2,810,000 ریال
 • نام استاد :حسین محسنی
 • تاریخ شروع :1400/09/03
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :2,810,000 ریال
 • نام استاد :میلاد حسینی