معامله گر برخط گروهی نوبت 28

معامله گر برخط گروهی نوبت 28

*مهلت ثبت نام : تا ساعت 10:00 روز سه شنبه 25 آبان ماه*
 • تاریخ شروع :1400/08/30
 • مدت ساعت درس :12
 • برنامه هفتگی :یکشنبه 16:00 تا 19:00,سه شنبه 16:00 تا 19:00
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :4,170,000 ریال
 • نام استاد :سید محمدرضا حسینی
 • تاریخ شروع :1400/08/27
 • مدت ساعت درس :16
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه 14:00 تا 18:00,جمعه 14:00 تا 18:00,پنجشنبه 08:00 تا 12:00,جمعه 08:00 تا 12:00
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :5,450,000 ریال
 • نام استاد :علی بهشتی روی
 • تاریخ شروع :1400/08/27
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه 08:00 تا 12:00,جمعه 08:00 تا 12:00
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :2,890,000 ریال
 • نام استاد :پیمان شوریابی