پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار نوبت 53

پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار نوبت 53

*مهلت ثبت نام : تا ساعت 12:00 روز چهارشنبه 26 آبان ماه*
 • تاریخ شروع :1400/09/04
 • مدت ساعت درس :20
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه 15:00 تا 20:00,پنجشنبه 08:00 تا 13:00,جمعه 13:00 تا 20:00,شنبه 17:00 تا 20:00
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :6,650,000 ریال
 • نام استاد :مریم دباغی
 • تاریخ شروع :1400/08/30
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :یکشنبه 16:00 تا 20:00
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :2,810,000 ریال
 • نام استاد :سحر گلکاری حق
 • تاریخ شروع :1400/09/03
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :چهارشنبه 16:00 تا 20:00
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :2,810,000 ریال
 • نام استاد :بهنام بهزادفر
 • تاریخ شروع :1400/09/02
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :سه شنبه 16:00 تا 20:00
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :2,810,000 ریال
 • نام استاد :میلاد حسینی