آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان کالایی نوبت 52

آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان کالایی نوبت 52

منابع آزمون را میتوانید از اینجا دریافت نمایید.
 • تاریخ شروع :1400/09/25
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :1,500,000 ریال
 • نام استاد :- -
 • تاریخ شروع :1400/09/25
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :1,500,000 ریال
 • نام استاد :- -
 • تاریخ شروع :1400/09/25
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :1,500,000 ریال
 • نام استاد :- -
 • تاریخ شروع :1400/09/25
 • برنامه هفتگی :-
 • ظرفیت ثبت نام :120
 • شهریه :1,500,000 ریال
 • نام استاد :- -