دوره ویژه گواهینامه معامله‌گری (کد72_آنلاین)

دوره ویژه گواهینامه معامله‌گری (کد72_آنلاین)

 • تاریخ شروع :1401/02/21
 • مدت ساعت درس :4
 • برنامه هفتگی :چهارشنبه 16:00 تا 20:00
 • ظرفیت ثبت نام :60
 • شهریه :1,280,000 ریال
 • نام استاد :بهنام بهزادفر
 • تاریخ شروع :1401/02/23
 • مدت ساعت درس :6
 • برنامه هفتگی :جمعه 08:00 تا 14:00
 • ظرفیت ثبت نام :60
 • شهریه :1,920,000 ریال
 • نام استاد :علی بهشتی روی
 • تاریخ شروع :1401/02/22
 • مدت ساعت درس :8
 • برنامه هفتگی :پنجشنبه 08:00 تا 16:00
 • ظرفیت ثبت نام :60
 • شهریه :2,560,000 ریال
 • نام استاد :محمد نوروزپور شهربیجاری
 • تاریخ شروع :1401/02/17
 • مدت ساعت درس :6
 • برنامه هفتگی :شنبه 17:00 تا 20:00,یکشنبه 17:00 تا 20:00
 • ظرفیت ثبت نام :60
 • شهریه :1,920,000 ریال
 • نام استاد :رحمان آراسته
 • تاریخ شروع :1401/02/19
 • مدت ساعت درس :6
 • برنامه هفتگی :دوشنبه 17:00 تا 20:00,سه شنبه 17:00 تا 20:00
 • ظرفیت ثبت نام :60
 • شهریه :1,920,000 ریال
 • نام استاد :محمد صالحی فر