آرشیو رویدادها

دوره آموزشی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس کد(2)

دوره آموزشی آشنایی با سرمایه گذاری در بورس کد(2)

واحد آموزش کانون در راستای برگزاری دوره های آموزشی عمومی بازار سرمایه بار دیگر اقدام به برگزاری دوره آموزشی 'آشنایی با سرمایه گذاری در بورس' می نماید

ادامه مطلب