آرشیو اطلاعیه های اموزشی

اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره معامله گر برخط گروهی

اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره معامله گر برخط گروهی

مشاهده نتایج و دریافت کارنامه آزمون دوره معامله گر برخط گروهی و جبرانی از طریق پروفایل دانش پذیران در سامانه آموزش کانون کارگزاران امکان پذیر می باشد.

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره های پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و آزمون جبرانی

اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره های پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و آزمون جبرانی

نتایج آزمون دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و آزمون جبرانی (نوبت 32) از طریق پروفایل دانش پذیران در سامانه آموزش کانون کارگزاران قابل مشاهده می باشد.

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

نتایج آزمون دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (نوبت 31-آنلاین) از طریق پروفایل دانش پذیران در سامانه آموزش کانون کارگزاران قابل مشاهده می باشد.

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت دوازدهم دوره معامله گر برخط گروهی

اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت دوازدهم دوره معامله گر برخط گروهی

آزمون نوبت دوازدهم دوره معامله گر برخط گروهی در روز جمعه مورخ 25 بهمن ماه سال 1398، در محل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت سی و دوم دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و آزمون جبرانی

اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت سی و دوم دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و آزمون جبرانی

آزمون نوبت سی و دوم دوره پذیرش سفارش مشتریان و آزمون جبرانی در روز جمعه مورخ 18 بهمن ماه سال 1398، در محل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره نظارت و کنترل داخلی و آزمون جبرانی

اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره نظارت و کنترل داخلی و آزمون جبرانی

مشاهده نتایج و دریافت کارنامه آزمون دوره نظارت و کنترل داخلی و جبرانی از طریق پروفایل دانش پذیران در سامانه آموزش کانون کارگزاران امکان پذیر می باشد.

ادامه مطلب