آرشیو اطلاعیه های اموزشی

ثبت نام دوره ویژه معامله گری بازار سرمایه نوبت 57

ثبت نام دوره ویژه معامله گری بازار سرمایه نوبت 57

اطلاعیه ثبت نام دوره ویژه معامله گری بازار سرمایه نوبت 57

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص امکان ارسال پستی گواهینامه ها

اطلاعیه مهم در خصوص امکان ارسال پستی گواهینامه ها

اطلاعیه مهم در خصوص امکان ارسال پستی گواهینامه های صادره توسط کانون

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص آزمون دوره معامله گر برخط گروهی

اطلاعیه مهم در خصوص آزمون دوره معامله گر برخط گروهی

اطلاعیه مهم در خصوص آزمون دوره معامله گر برخط گروهی و آزمون جبرانی

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام دوره ها

اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام دوره ها

اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام دوره و آزمون های جبرانی

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص زمان آزمون ها

اطلاعیه مهم در خصوص زمان آزمون ها

اطلاعیه مهم در خصوص زمان آزمون های پذیرش و برخط

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی نوبت 12

اطلاعیه مهم در خصوص آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی نوبت 12

آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی نوبت 12 در روز یک شنبه مورخ 25 آبان ماه سال 1399، به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب