آرشیو اطلاعیه های اموزشی

سامانه جدید آموزش

سامانه جدید آموزش

جهت استعلام مدارک کاربردی کانون به سایت جدید آموزش مراجعه فرمایید

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص امکان ارسال پستی گواهینامه ها

اطلاعیه مهم در خصوص امکان ارسال پستی گواهینامه ها

اطلاعیه مهم در خصوص امکان ارسال پستی گواهینامه های صادره توسط کانون

ادامه مطلب