آرشیو اطلاعیه های اموزشی

اطلاعیه مهم در خصوص امکان ارسال پستی گواهینامه ها

اطلاعیه مهم در خصوص امکان ارسال پستی گواهینامه ها

اطلاعیه مهم در خصوص امکان ارسال پستی گواهینامه های صادره توسط کانون

ادامه مطلب
برگزاری آزمون های جبرانی در 18 اردیبهشت ماه 1400

برگزاری آزمون های جبرانی در 18 اردیبهشت ماه 1400

برگزاری آزمون های جبرانی پذیرش اوراق و کالا و معامله گری برخط گروهی در 18 اردیبهشت ماه 1400

ادامه مطلب
ثبت نام آزمون جبرانی معامله گری برخط گروهی و پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی

ثبت نام آزمون جبرانی معامله گری برخط گروهی و پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی

ثبت نام آزمون جبرانی معامله گری برخط گروهی و پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی

ادامه مطلب