آرشیو اطلاعیه های اموزشی

اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت یازدهم دوره نظارت و کنترل داخلی و جبرانی

اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت یازدهم دوره نظارت و کنترل داخلی و جبرانی

آزمون نوبت یازدهم دوره نظارت و کنترل داخلی و جبرانی در روز جمعه مورخ 20 دی ماه سال 1398، در محل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت یازدهم دوره معامله گر برخط گروهی و آزمون جبرانی

اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت یازدهم دوره معامله گر برخط گروهی و آزمون جبرانی

آزمون نوبت یازدهم دوره معامله گر برخط گروهی و آزمون جبرانی در روز جمعه مورخ 13 دی ماه سال 1398، در محل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره های پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی و آزمون جبرانی

اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره های پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی و آزمون جبرانی

نتایج آزمون دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی و آزمون جبرانی (نوبت 30) از طریق پروفایل دانش پذیران در سامانه آموزش کانون کارگزاران قابل مشاهده می باشد.

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت سی ام دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی و آزمون جبرانی

اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت سی ام دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی و آزمون جبرانی

آزمون نوبت سی ام دوره پذیرش سفارش مشتریان در روز جمعه مورخ 22 آذرماه سال 1398، در محل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار خواهد شد

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

نتایج آزمون دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (نوبت 29) از طریق پروفایل دانش پذیران در سامانه آموزش کانون کارگزاران قابل مشاهده می باشد.

ادامه مطلب
توزیع گواهی نامه های نوبت 27 پذیرش اوراق و کالا و 46 معامله گری بازار سرمایه

توزیع گواهی نامه های نوبت 27 پذیرش اوراق و کالا و 46 معامله گری بازار سرمایه

گواهی نامه های نوبت 27 پذیرش اوراق و کالا و 46 معامله گری بازار سرمایه از امروز (دوشنبه )توزیع می گردد.

ادامه مطلب