آرشیو اطلاعیه های اموزشی

توزیع گواهی نامه های نوبت 27 پذیرش اوراق و کالا و 46 معامله گری بازار سرمایه

توزیع گواهی نامه های نوبت 27 پذیرش اوراق و کالا و 46 معامله گری بازار سرمایه

گواهی نامه های نوبت 27 پذیرش اوراق و کالا و 46 معامله گری بازار سرمایه از امروز (دوشنبه )توزیع می گردد.

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

نتایج آزمون دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار (نوبت 28) از طریق پروفایل دانش پذیران در سامانه آموزش کانون کارگزاران قابل مشاهده می باشد.

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره نظارت و کنترل داخلی و آزمون جبرانی

اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره نظارت و کنترل داخلی و آزمون جبرانی

مشاهده نتایج و دریافت کارنامه آزمون دوره نظارت و کنترل داخلی و جبرانی از طریق پروفایل دانش پذیران در سامانه آموزش کانون کارگزاران امکان پذیر می باشد.

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره معامله گر برخط گروهی و آزمون جبرانی

اطلاعیه مهم در خصوص اعلام نتایج آزمون دوره معامله گر برخط گروهی و آزمون جبرانی

مشاهده نتایج و دریافت کارنامه آزمون دوره معامله گر برخط گروهی و جبرانی از طریق پروفایل دانش پذیران در سامانه آموزش کانون کارگزاران امکان پذیر می باشد

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت بیست و نهم دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت بیست و نهم دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

آزمون نوبت بیست و نهم دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار در روز جمعه مورخ 17 آبان ماه سال 1398، در محل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار خواهد شد.

ادامه مطلب
اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت بیست و هشتم دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت بیست و هشتم دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

آزمون نوبت بیست و هشتم دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار در روز جمعه مورخ 10 آبان ماه سال 1398، در محل کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار برگزار خواهد شد

ادامه مطلب