آرشیو اطلاعیه های اموزشی

آزمون های اضافه شده معامله گری بازار سرمایه در زمستان 1397

آزمون های اضافه شده معامله گری بازار سرمایه در زمستان 1397

مرکز برگزاری آزمون های الکترونیکی اخیرا اقدام به افزایش ظرفیت برگزاری آزمون معامله گری بازار سرمایه نموده است

ادامه مطلب
آزمون های اضافه شده اصول بازار سرمایه در زمستان 1397

آزمون های اضافه شده اصول بازار سرمایه در زمستان 1397

مرکز برگزاری آزمون های الکترونیکی اخیرا اقدام به افزایش ظرفیت برگزاری آزمون اصول بازار سرمایه نموده است

ادامه مطلب
افزایش ظرفیت آزمون های الکترونیکی بازار سرمایه برای سه ماهه چهارم 1397

افزایش ظرفیت آزمون های الکترونیکی بازار سرمایه برای سه ماهه چهارم 1397

مرکز برگزاری آزمون های الکترونیکی اخیرا اقدام به افزایش ظرفیت برگزاری آزمون نموده است

ادامه مطلب
راه اندازی سامانه جدید مدیریت آموزش

راه اندازی سامانه جدید مدیریت آموزش

راه اندازی سامانه جدید مدیریت آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

ادامه مطلب