آرشیو اطلاعیه های اموزشی

افزایش ظرفیت آزمون های الکترونیکی بازار سرمایه برای سه ماهه چهارم 1397

افزایش ظرفیت آزمون های الکترونیکی بازار سرمایه برای سه ماهه چهارم 1397

مرکز برگزاری آزمون های الکترونیکی اخیرا اقدام به افزایش ظرفیت برگزاری آزمون نموده است

ادامه مطلب
راه اندازی سامانه جدید مدیریت آموزش

راه اندازی سامانه جدید مدیریت آموزش

راه اندازی سامانه جدید مدیریت آموزش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار

ادامه مطلب