افزایش ظرفیت دوره های آموزشی معامله گر برخط گروهی  و پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

افزایش ظرفیت دوره های آموزشی معامله گر برخط گروهی و پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار

به اطلاع متقاضیان محترم شرکت در دوره های آموزشی معامله گر برخط گروهی و پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار کانون کارگزاران می رساند؛ با توجه به اقدامات فنی انجام شده و همچنین پاسخگویی به تقاضای اهالی محترم بازار سرمایه در راستای رسالت حرفه ای کانون، مرحله تکمیل ظرفیت ثبت نام دوره های آموزشی معامله گر برخط گروهی و پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار از هم اکنون آغاز و متقاضیان می توانند طبق روال گذشته به سامانه آموزشی کانون کارگزاران به نشانی sts.seba.ir  مراجعه نمایند.
در پایان لازم به ذکر است امکان هر نوع جابجایی در نوبت های مختلف آزمون و دوره های آموزشی وجود ندارد و تمامی متقاضیان پیش از ثبت نام حتما کنترل های لازم در مورد عدم تداخل زمانی کلاس ها و آزمون های مختلف خود را، مدنظر قرار دهند.