اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت های 15، 16، 17، 18 دوره معامله گر برخط گروهی و آزمون جبرانی نوبت 14

اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت های 15، 16، 17، 18 دوره معامله گر برخط گروهی و آزمون جبرانی نوبت 14

آزمون نوبت های 15، 16، 17 و 18 دوره معامله گر برخط گروهی و آزمون جبرانی نوبت 14 در روز سه شنبه مورخ 29 مهرماه سال 1399، به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در خصوص آزمون و راهنمای شرکت در آزمون، در روز دوشنبه مورخ 28 مهرماه به پروفایل دانش پذیران در سامانه آموزش کانون کارگزاران، قسمت صندوق ورودی ارسال خواهد شد.