اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت های 36، 37، 38، 39، 40 و 41 دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و آزمون جبرانی اوراق و کالا نوبت 37

اطلاعیه مهم در خصوص آزمون نوبت های 36، 37، 38، 39، 40 و 41 دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و آزمون جبرانی اوراق و کالا نوبت 37

آزمون نوبت های 36، 37، 38، 39، 40 و 41 دوره پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و آزمون جبرانی اوراق و کالا نوبت 37 در روز دوشنبه مورخ 19 آبان ماه  سال 1399، به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در خصوص آزمون و راهنمای شرکت در آزمون، در روز یکشنبه مورخ 18 آبان ماه به پروفایل دانش پذیران در سامانه آموزش کانون کارگزاران، قسمت صندوق ورودی ارسال خواهد شد.