اطلاعیه مهم در خصوص آزمون دوره معامله گر برخط گروهی

اطلاعیه مهم در خصوص آزمون دوره معامله گر برخط گروهی

آزمون نوبت های 19 و 20 و 21  دوره معامله گر برخط گروهی و آزمون جبرانی نوبت 21 دوره معامله گر برخط گروهی در روز سه شنبه مورخ 23 دی ماه  سال 1399، به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در خصوص آزمون و راهنمای شرکت در آزمون، در روز دوشنبه مورخ 22 دی ماه به پروفایل دانش پذیران در سامانه آموزش کانون کارگزاران، قسمت صندوق ورودی ارسال خواهد شد.