آغاز به کار پنجمین دوره کارگاه های آموزشی ارتقای دانش و مهارت کاربردی رشته بورس ، شاخه کار و دانش  (شهریور 1398، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

آغاز به کار پنجمین دوره کارگاه های آموزشی ارتقای دانش و مهارت کاربردی رشته بورس ، شاخه کار و دانش (شهریور 1398، کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار)

این سلسله کارگاه های آموزشی در روزهای 12 الی 14 شهریورماه 1398 و به مدت 3 روز برای 186 هنرآموز رشته بورس (شاخه کار و دانش) از سراسر کشور به صورت آنلاین برگزار خواهد شد.

هنرآموزان در این دوره در کارگاه های معرفی برخی مفاهیم و اصطلاحات اقتصادی، مالی، سرمایه‌گذاری و رایج در بازار سرمایه ایران، آشنایی با انواع بازارهای مالی و کارکرد آن‌ها، آشنایی با انواع بورس‌ها و کارکرد آن‌ها با نگاه به بورس‌های موجود در ایران، معرفی اجمالی قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران، آشنایی با انواع نهادهای مالی بازار سرمایه ایران، آشنایی با کارکرد انواع ابزارهای مالی با نگاه به ابزارهای مالی بازار سرمایه ایران، معرفی اجمالی انواع روش‌های تحلیل سرمایه گذاری در بورس: تحلیل بنیادی و کار با سامانه‌ها و سایت‌های مرتبط با بازار سرمایه شرکت می نمایند.