قابل توجه متقاضیان محترم تمدید اعتبار گواهی نامه های حرفه ای سازمان

قابل توجه متقاضیان محترم تمدید اعتبار گواهی نامه های حرفه ای سازمان

به استحضار می رساند طبق شیوه جدید اجرایی فرایند تمدید اعتبار گواهی نامه های حرفه ای،متقاضیان می توانند جهت بهره مندی از امتیازات تمدید در دوره های آموزشی دارای امتیاز تمدید این کانون ثبت نام و طبق روال سابق در این دوره ها حضور یابند. لازم به ذکر است حضور در تمام جلسات این دوره ها جهت استفاده از امتیاز مربوطه الزامی است.متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به sts.seba.ir مراجعه نمایند.

جدول امتیازات تمدید دوره های کانون