افزایش ظرفیت دوره های معامله گر برخط گروهی

افزایش ظرفیت دوره های معامله گر برخط گروهی

به اطلاع داوطلبین شرکت در دوره معامله گر برخط گروهی کانون می رساند با توجه به تکمیل ظرفیت دوره های معامله گر برخط گروهی و تمهیدات اتخاذ شده از بابت افزایش ظرفیت فنی کلاس های آموزشی، ثبت نام ظرفیت های جدید برای نوبت های 15،16 و 17 دوره معامله گر برخط گروهی، روز یکشنبه مورخ 1399/03/25 از ساعت 14 آغاز خواهد شد.