ثبت نام نوبت جدید دوره معامله گر برخط گروهی

ثبت نام نوبت جدید دوره معامله گر برخط گروهی

بر اساس برنامه ریزی شش ماهه اول دوره های آموزشی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار ، ثبت نام نوبت هجدهم دوره آنلاین معامله گر برخط گروهی روز شنبه مورخ 7 تیرماه راس ساعت 10 صبح آغاز می گردد.