اطلاعیه مهم در خصوص لغو آزمون نوبت چهاردهم دوره معامله گر برخط گروهی و آزمون جبرانی

اطلاعیه مهم در خصوص لغو آزمون نوبت چهاردهم دوره معامله گر برخط گروهی و آزمون جبرانی

به اطلاع داوطلبان محترم می رساند با توجه به شرایط خاص کشور و تشدید شیوع ویروس کرونا در چند روز اخیر و همچنین درخواست داوطلبان به ویژه ساکنین شهرهای غیر از تهران، آزمون های معامله گر برخط گروهی و جبرانی مورخ روز پنجشنبه 19 تیرماه و جمعه 20 تیرماه در جهت حفظ سلامتی داوطلبان و همچنین کاهش سفرهای غیر ضرور بین شهری برگزار نمی گردد. زمان و نحوه برگزاری آزمون های فوق الذکر متعاقبا از طریق سامانه آموزشی کانون کارگزاران اعلام خواهد شد.