لغو آزمون های کانون کارگزاران

لغو آزمون های کانون کارگزاران

به اطلاع داوطلبان محترم می رساند با توجه به شرایط خاص کشور و تشدید شیوع ویروس کرونا در هفته های اخیر و همچنین درخواست داوطلبان به ویژه ساکنین شهرهای غیر از تهران، کلیه آزمون های کانون کارگزاران برای کلیه شرکت کنندگان (ساکنین تهران و ساکنین شهرستان) در جهت حفظ سلامتی داوطلبان و همچنین کاهش سفرهای غیر ضرور بین شهری برگزار نمی گردد. زمان و نحوه برگزاری آزمون های لغو شده متعاقبا از طریق سامانه آموزشی کانون کارگزاران اعلام خواهد شد.