توزیع گواهینامه معامله گری نوبت 53

توزیع گواهینامه معامله گری نوبت 53

دانش پذیران محترم دوره ویژه معامله گری نوبت 53 جهت دریافت گواهینامه می توانند با در درست داشتن مدارک شناسایی معتبر از شنبه تا سه شنبه از ساعت 15 الی 17 و روز چهارشنبه از ساعت 14 الی 16 به کانون کارگزاران بورس  و اوراق بهادار مراجعه نمایند.