اطلاعیه مهم در خصوص آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی نوبت 12

اطلاعیه مهم در خصوص آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی نوبت 12

آزمون جبرانی نظارت و کنترل داخلی نوبت 12 در روز یک شنبه مورخ 25 آبان ماه سال 1399، به صورت آنلاین برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر در خصوص آزمون و راهنمای شرکت در آزمون، در روز شنبه مورخ 24 آبان ماه به پروفایل دانش پذیران در سامانه آموزش کانون کارگزاران، قسمت صندوق ورودی ارسال خواهد شد.