اطلاعیه مهم در خصوص امکان ارسال پستی گواهینامه ها

اطلاعیه مهم در خصوص امکان ارسال پستی گواهینامه ها


به اطلاع کلیه دانش پذیران گرامی می رساند به منظور ایجاد سهولت در فرآیند ارسال گواهینامه های صادره توسط کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار، امکان ارسال پستی گواهینامه ها به سراسر کشور فراهم گردیده است.
متقاضیان محترم می بایست درخواست خود را به صورت کتبی مبنی بر اعلام نام ، نام خانوادگی، نام گواهینامه و نوبت دوره، آدرس دقیق پستی شامل کد پستی و همچنین فیش واریزی هزینه پستی به شماره تلگرام 09120671978 ارسال نمایند.
هزینه پستی به مبلغ 500.000 ریال ( شامل 458.716 ریال هزینه پست + 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده)  می بایست به شماره حساب 1-736104-810-849 یا شماره کارت 6219867000027546 نزد بانک سامان به نام کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار واریز گردد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر پس از واریز وجه با شماره 84087 داخلی 204 یا 207 تماس حاصل نماید.

تذکر: مدت ارسال گواهینامه ها از طریق پست حداقل یک هفته بعد از تاریخ درخواست و تایید کانون می باشد.