ثبت نام آزمون جبرانی معامله گری برخط گروهی و پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی

ثبت نام آزمون جبرانی معامله گری برخط گروهی و پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی

به اطلاع کلیه دانش پذیران گرامی می رساند؛ ثبت نام آزمون جبرانی پذیرش سفارش مشتریان اوراق بهادار و کالایی روز دوشنبه مورخ 30 فروردین ساعت 10 صبح و ثبت نام آزمون جبرانی معامله گری برخط گروهی روز دوشنبه مورخ 30 فروردین ساعت 15 بعد از ظهر انجام می گردد.

لازم به ذکر است فقط افرادی میتوانند در این آزمون ثبت نام به عمل بیاورند که در دوره اصلی و کلاس های های آموزشی شرکت کرده و موفق به قبولی در آزمون دوره اصلی نشده اند. در صورت عدم توجه دانش پذیر به این نکته کانون مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت و عودت وجه با ضوابط مالی مشخص انجام خواهد شد