دکتر مسلم نیلچی و دکتر رضا زندی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1روشهای کمی مقدماتی و امور مالی شرکتیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/03/17