پیمان شوریابی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تحلیل داینامیک قیمت دلار و طلا در ایراندوره های عمومی بازار سرمایه1400/06/27
2اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1400/08/27
3اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایمعامله گر برخط گروهی1400/08/27
4اصول اخلاقی و معیارهای رفتار حرفه ایپذیرش سفارش مشتریان1400/11/29