کوروش صادقی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1طراحی داشبوردهای مدیریتی و مالی در اکسلدوره های عمومی بازار سرمایه1400/06/11
2مدلسازی مالی دراکسل (کد2)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/06/12
3دوره آموزشی نرم افزار اکسل از مقدماتی تا پیشرفتهدوره های عمومی بازار سرمایه1400/10/03
4مدل های بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در اکسلدوره های عمومی بازار سرمایه1400/09/25
5مدلسازی مالی دراکسل (کد3)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/11/21
6طراحی داشبوردهای مدیریتی و مالی در اکسل(کد2_آنلاین)دوره های عمومی بازار سرمایه1401/02/23
7مدل های بهینه سازی سبد سرمایه گذاری در اکسل(کد3_آنلاین)دوره های عمومی بازار سرمایه1401/02/22