محمد گرجی آرا

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1مدیریت ریسک مالیسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1396/01/01