محمدرضا کاشی پز

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1دانش حرفه‌ای - کاربردی فناوری اطلاعات در محیط کاردوره های عمومی بازار سرمایه1397/07/17
2مهارتهای فناوری اطلاعات در محیطکاردوره های عمومی بازار سرمایه1398/05/08