مهدی رضایتی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1تحلیل بنیادی مقدماتیدوره های عمومی بازار سرمایه1397/08/01
2تحلیل بنیادی مقدماتی (مجازی)سمینارها و دوره های مجازی1397/09/27
3تحلیل صنعت سنگ آهن و فولادسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1397/10/25
4تحلیل بنیادی مقدماتی (کد3)دوره های عمومی بازار سرمایه1397/12/05