نسیم کردستانی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1سازوکار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1400/06/25
2ساز و کار مقرراتی و عملیاتی بورس اوراق بهادارپذیرش سفارش مشتریان1400/08/30