دکتر سعید حاجی پور

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1فهم و تحلیل صورتهای مالیدوره آمادگی آزمون گواهی نامه های بازار سرمایه1400/03/02