رضا زندی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1ارزیابی مالی و اقتصادی طرح های اقتصادی (کد1-آنلاین-تمدید)دوره های عمومی بازار سرمایه1400/02/16