علیرضا سلیمانی

دوره های برگزار شده

# نام درس گروه تاریخ
1قراردادهای آتی و گوهی سپرده زعفران در بورس کالای ایرانسمینارهای تخصصی بازار سرمایه1398/05/27